آینده پژوهی در روان شناسی

اطلاعات و مقاله های روان شناسی و آینده پژوهی سلامت روان

افکار و احساسات خود را ثبت کنید.

جلال مرادی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

هنگامی که شما دارید با اضطراب خود مقابله می کنید، یادداشت برداری روش خوبی است. اطلاعات زیر باید در یادداشت هایتان گنجانده شود: 1) تاریخ، ساعت، روز و موقعیتاضطراب زا؛ 2) درجه بندی میزان اضطراب خود بر اساس مقیاس1 (خفیف) تا 5 (شدید)؛ 3) ارزیابی های خود از موقعیت (چه چیزهایی به خود گفتید)؛ 4) مهارت مقابله ای که به کار بردید؛ 5) درجه بندی مجدد اضطراب خود را بر اساس همان مقیاس درجه ای (جدول 1) بنویسید.

 

جدول 1 : نمونه ای از یاد داشت روزانه

رویداد زندگی

افکار خود آیند منفی

احساسات ایجاد شده

تحلیل منطق حاکم بر تفکر

بازنگری در تفکر

احساسات جدید

شرکت در امتحان.

من شکست خواهم خورد.

وحشت زدگی

تفکر خود آیند

ممکن است آن طور که دلم می خواهد عمل نکنم

نگرانی

 

تمرین: موقعیت های اضطراب زا را یاد داشت نموده و مورد بررسی قرار  دهید و سعی کنید آنها را بازنگری  کنید.

 

تکلیف : این برنامه را در طول هفته تمرین کنید.

 نتایج: درک بهتری از عوامل استرس زا خواهید داشت و با آگاهی بیشتری در صدد رفع آنها، تلاش خواهید کرد.

یاد داشت برداری، چند نتیجه مفید دارد: اول آن که از زمان و مکانی که مضطرب می شوید آگاهی دقیق می یابید و این اطلاعات در طرح ریزی مهارت های مقابله ای مفید و اثر بخش را از مهارت های مقابله ای غیر موثر تشخیص دهید. از طریق بازنگری و مشاهده پیشرفت خود، می توانید روش هایی را که برای کاهش اضطراب خود به کار می برید به دقت تنظیم و هماهنگ کنید. سرانجام این که وقتی از پیشرفت های خود یاد داشت بر می دارید می توانید از موفقیت های خود لذت ببرید. وقتی انتظارات بالایی دارید، پیشرفت های کوچک همیشه به چشم نمی آید. به خاطر داشته باشید که اهداف بزرگ با گام های کوچک به دست می آید.

 

منابع:

ـ کریس . ال کلینکه. مجموعه کامل مهارت های زندگی. ترجمه شهرام محمد خانی.(1388).تهران.  انتشارات رسانه تخصصی.

ـ فری مایکل. راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی. مترجمان: مسعوی محمدی؛ رابرت فرنام.(1384). تهران. انتشارات رشد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 18:57  توسط دکتر جلال مرادی  |