آینده پژوهی در روان شناسی

اطلاعات و مقاله های روان شناسی و آینده پژوهی سلامت روان

انسان در دوران کودکی در تفکیک عمل اشتباه و عملی که سهوی انجام شده(مثل شکستن یک لیوان یا از دست افتادن)، تقریباً ناتوان است. همزمان با رشد جسمی وارد مرحله ای می شود که در این مرحله فرد سعی می کند هر آن چه را اجتماع قبول دارد قبول داشته باشد.

در سن جوانی و بزرگسالی انسان از نظر اجتماعی و اخلاقی این آمادگی را دارد، که فراتر از منافع خود به دیگر انسان ها نگاه و توجه کند و از طریق باور به «برد ـ برد» و احترام متقابل به تمامی انسان ها و تلاش برای موفقیت همه انسان ها، دیدگاهی عقلانی و جهان شمول به تمامی انسان ها داشته باشد.

در این مرحله انسان معتقد خواهد بود که در این جهان علاوه بر من انسان های دیگر نیز حق زندگی دارند و می توانیم با مدیریت و هماهنگی آینده انسان ها را به بهترین شکل بسازیم.

برای رسیدن به دیدگاه اخلاقی فرا عرفی(جهان شمول) و رشد و پرورش آن، توجه به آموزش های فردی و اجتماعی ضروری است:

-        اخلاق و رفتار نیکو را ترویج کنید و به کودکان خود آموزش دهید.

-        از برنامه ها و کارهای رقابتی ناسالم، تحقیر و تنبیه خود و فرزندان خود برای کسب موفقیت دوری کنید.

-          احترام به محیط زیست، جانوران و انسان های دیگر می تواند بهترین آموزش رشد اخلاقی باشد.

-        از نظر کارکرد اجتماعی شیوه تفکر  «برد ـ برد» را به کودکان آموزش دهید.

-        مسائل ناگوار اجتماعی و ... را به درستی توضیح دهید و نیز آرمان شهر و دستورات اجتماعی و دینی را از طریق گفتگو و داستان برای کودکان ترسیم کنید.

-        در برنامه های اجتماعی با هدف خیر خواهانه به همراه خانواده، دوستان و کودکان شرکت کنید.

 

                                                                                                                     جلال مرادی

روان شناس بالینی

    

+ نوشته شده در  جمعه هفتم آبان ۱۳۸۹ساعت 15:1  توسط دکتر جلال مرادی  |